Kup dostęp do kursu "Powtórka z chemii: klasa I" !

Potrzeba szybkiej powtórki z chemii po I klasie liceum, nieogarnięcie któregoś z tematów, niewystarczające tłumaczenia nauczyciela, dezorganizacja pracy i ogromna ilość stresu? Jeżeli choć częściowo odnajdujesz się w tym opisie, ten kurs jest dla Ciebie!


Przejdź do sklepu

Ten kurs jest dla Ciebie, jeśli:

  • Czujesz potrzebę powtórzenia materiału przed rozpoczęciem kolejnej klasy
  • Masz wrażenie, że nie wszystkie tematy były dla Ciebie jasne i chcesz przerobić je jeszcze raz
  • Zależy Ci na nauce w stylu bezprzemocowym 
  • Nie jesteś na profilu biolchemicznym, ale chcesz zdawać chemię na maturze
  • Jesteś w teamie #zdajęmaturęw2022 i chcesz powtórzyć I klasę chemii


                           Dowiedz się więcej o nauce bez przemocy                           

O kursie


Jak wygląda kurs?

► Kurs startuje 2 sierpnia i trwa przez cały miesiąc.

► Od poniedziałku do piątku odbywają się zajęcia online na dedykowanej platformie.

►Zajęcia trwają 1,5 h.

► Raz w tygodniu każdy z uczestników ma dodatkową godzinę zajęć indywidualnych.

►W weekend każdy z uczestników otrzyma dostęp do testu online sprawdzającego wiedzę zdobytą w danym tygodniu (UWAGA! Test służy zlokalizowaniu mocnych i słabych stron w nauce, nie jest narzędziem do oceny, nie ma na celu dokładania dodatkowej presji na uczestników)

►Część wykładowa, prowadzona przez nauczyciela, będzie nagrywana. Dostęp do nagrań będzie możliwy do końca września 2021.


Miejsce na dodatkowe pytania
Skąd pomysł na kurs?

Kurs powstał przede wszystkim z myślą o uczniach po pierwszej klasie liceum, o profilu z rozszerzoną chemią. To im właśnie mija pierwszy rok w nowej szkole, w dodatku w nauczaniu zdalnym, do którego nie wszyscy nauczyciele i uczniowie przywykli. Prowadząc zajęcia indywidualne z uczniami widzę, ile programu nie zrealizowano albo zrealizowano, ale w bardzo chaotyczny dla ucznia sposób. Spotkałam się z opowieściami o urywanych lekcjach, zagadnieniach niewyjaśnianych w pełni, treściach pomijanych na zajęciach, a pojawiających się nagle na kartkówce/sprawdzianie. Uczniowie są zagubieni, często niestety pozostawieni sami sobie.

Stworzyłam kurs z myślą o tych, którzy chcą pójść do drugiej klasy bez zaległości. Którzy chcą spokojnie, krok po kroku rzetelnie przygotowywać się do matury. A to wszystko w duchu bez przemocy.

Co to właściwie znaczy „bez przemocy”? W kontekście tego kursu oznacza to, że zajęcia prowadzone są partnersko. Bez poczucia, że jest się jako uczeń gorszym w hierarchii. Nauczyciele są przewodnikami i pomocnikami w nauce. Przekazujemy wiedzę w sposób usystematyzowany, a sprawdziany są tylko i wyłącznie informacją zwrotną dla uczniów - przygotowane zadania nie będą oceniane, a omawiane na indywidualnych spotkaniach.

Wychodzimy z założenia, że jesteście ważni i zasługujecie na szacunek i bezpieczeństwo. Właśnie w zgodzie z takim założeniem będziemy działać.

Oferta


Masz pytania dotyczące kursu? Napisz do nas!
0
 .